ห้องสัมมนา

รองรับได้ 40 - 50 ท่าน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์


แกลเลอรี่