ห้องอาหาร

รับประทานอาหาร พร้อมชมบรรยากาศลำน้ำแควน้อย

-ทางรีสอร์ทจำหน่ายน้ำผึ้งแท้ 100% จากป่า ลูกค้าหลายท่านติดใจ ซื้อกลับไปรับประทาน และเป็นของฝากอย่างต่อเนื่อง  (ของดีจึงบอกต่อ)


แกลเลอรี่