ห้องสัมมนา
รองรับได้ 40 - 50 ท่าน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
ห้องสัมมนา
ห้องคาราโอเกะ
ห้องคาราโอเกะ รองรับได้ 40 ท่าน พร้อมโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่
ห้องคาราโอเกะ
ห้องอาหาร
รับประทานอาหาร พร้อมชมบรรยากาศลำน้ำแควน้อย
ห้องอาหาร
สระว่ายน้ำ
สระว่ายน้ำ สำหรับแขกที่เข้าพัก ใช้บริการฟรี
สระว่ายน้ำ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อห้องพักและบริการ
ประชาสัมพันธ์
เครื่องเล่นต่างๆ
บริการเครื่องเล่นต่างๆ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาพัก